«

»

May
12

Međunarodni ljetni seminar – Pučišća 2014.

Od 11. do 21. kolovoza 2014. godine Dalibor Cikojević održat će seminar u sklopu Međunarodne ljetne škole u Pučišćima (link). Polaznici imaju individualnu nastavu svaki dan, a seminar završava svečanim koncertom.