«

»

Dec
29

Koncert komorne glazbe, Zagreb HGZ 8. 11. 2015.

U sklopu ciklusa koncerata Diapason izveden je Sekstet za dvije violine, violu, cello, kontrabas i klavir Borisa Papandopula. Nastupili su Anđelko Krpan i Ivan Novinc, violine, Lucija Brnadić, viola, Jasen Chelfi, cello, Nikša Bobetko, kontrabas i Dalibor Cikojević, klavir